Van oudsher onderscheiden we vier elementen: aarde, water, lucht en vuur.

  • AppRose3 - olieverf - 115x115
  • AppRose2 - olieverf - 115x115
  • Elementen1 - olieverf - 70x70
  • Elementen4 - olieverf - 70x70
  • Jaspis - olieverf - 125x125
  • Inspirito - olieverf - 125x125
  • Zilver - olieverf - 100x100

Al het bestaande is uit deze elementen opgebouwd, maar er is meer. Er moeten ook krachten zijn die de elementen bijeen houden zoals de zwaartekracht, waardoor ze gewicht hebben en etherkrachten, bouwkracht als cement dat alle deeltjes bijeenhoudt. Elk organisme bevat bestaanskracht en groeikracht.


Alle zaad ontkiemt en groeit van chaos naar samenhang en eenheid dankzij die etherdeeltjes. Onzichtbaar aanwezig voor wie het wil zien en herkennen. Wat Gerda Jonker op het doek wil brengen is die organische wereld.


Zo verbindt haar kunst twee werelden met elkaar, de zichtbare en de onzichtbare, de buitenwereld en de binnenwereld, het aardse en het bovenaardse. Haar werkwijze is daarbij zeer doordacht en geraffineerd. Elementen mooi en duidelijk op het doek gezet brengt zij in beweging door allerlei componenten en schakeringen en vervolgens ontstaat datgene wat zij groeibeeld noemt.


Zo groeit ook de mens zelf, tussen wit en zwart naar een eigen onvervreemdbare kleur. Auteur: Leo Peijs.